MyPsychology
Winkelcentra
MPN heeft inmiddels ook ervaring in de vastgoedsector. Uit deze onverwachte hoek kwam de vraag of het mogelijk was de methodiek ook in deze sector te gebruiken.

Speciaal hiervoor werd een instrument ontwikkeld waarmee MPN in staat is om de beleving van winkelpubliek in beeld te brengen. Aan winkelcentra werd een persoonlijkheid toegekend en het publiek van de winkelcentra werd ingedeeld in een aantal klantgroepen die de centra op een verschillende wijze beleefden. Zo werd inzicht verworven in de bestaande klandizie en het gemiste publiek.
Eveneens werd in kaart gebracht welke elementen "matig" werden beleefd.

Beleving van winkelen
Op basis van deze resultaten kan een plan voor de toekomst worden geformuleerd, op welke aspecten van de klantbeleving men de centra zou willen versterken. De methodiek geeft een richting aan waar gemiste kansen kunnen liggen en wat de focus van het beleid zou kunnen zijn.

Ook kunnen centra onderling worden vergeleken, zoals in het spinnenweb hiernaast.