MyPsychology
Sectoren

MPN heeft reeds in vele, uiteenlopende sectoren ervaring opgedaan en evenzovele uiteenlopende producten ontwikkeld. MPN is doorlopend volop in beweging, waarbij research en development vele produkten in voorbereiding heeft die de komende jaren aan ons aanbod zullen worden toegevoegd. Op dit moment is MyPsychology actief binnen de in de rechter kolom vermelde sectoren.

Mocht u echter vanuit een andere sector interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op. MyPsychology ontwikkelt zich graag ook graag verder. Onze uitdaging is om onze oplossingen ook in uw sector succesvol te laten zijn. MyPsychology is wel een standvastig, maar ook een soepel bedrijf, dat in staat is om snel in een vragende markt te springen.